Avís legal

El lloc web i el domini www.sverges.com corresponen a SILLERIA VERGES SA, amb CIF A17043597 i domicili a Ctra Brunells, s.n, de Tortellà (CP 17853), adreça electrònica websverges@sverges.com, inscrita al Registre Mercantil GI-4010 (hoja), 217 (tomo), 50 (folio), 17 (inscripción)

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a SILLERIA VERGES SA, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. SILLERIA VERGES SA presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. SILLERIA VERGES SA autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (www.sverges.com). SILLERIA VERGES SA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.sverges.com (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que SILLERIA VERGES SA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això SILLERIA VERGES SA manifesta que les referències de les productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a SILLERIA VERGES SA fins a la contractació expressa d’una comanda.

SILLERIA VERGES SA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

SILLERIA VERGES SA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.